Hãy tham gia VNPT AI

Nếu bạn mong muốn khai phá làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm phục vụ hàng triệu người dùng, cùng tổ chức định hình tương lai, từ đó phát triển bản thân để chinh phục các cột mốc xa hơn.

Danh sách

25 việc làm khả dụng

Python Software Engineer

Số lượng: 8 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 900 triệu / năm

Business Analysis (BA)

Số lượng: 8 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 1 tỷ / năm

Software Engineer

Số lượng: 8 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 900 triệu / năm

Senior Data Engineer

Số lượng: 6 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 500 triệu - 900 triệu / năm

Kỹ sư DevOps

Số lượng: 6 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 900 triệu / năm

Tester

Số lượng: 6 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 750 triệu / năm

AI Engineer

Số lượng: 6 vị trí
Phòng ban: AI
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 1 tỷ 250 triệu / năm

UI/UX Designer

Số lượng: 6 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 500 triệu / năm

Data Scientist

Số lượng: 5 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 1 tỷ 250 triệu / năm

Project Managers (PM)

Số lượng: 4 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 1 tỷ / năm

Cộng tác viên Business Analyst (BA)

Số lượng: 4 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 500 triệu / năm

Junior Data Engineer

Số lượng: 4 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 500 triệu / năm

Frontend Developer

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 750 triệu / năm

DBA MongoDB

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 600 triệu/ năm

Quanlity Assurance (QA)

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Quản lý sản phẩm
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 750 triệu / năm

Java Developer

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Hệ thống dữ liệu lớn
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Lập trình Android

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 900 triệu / năm

Full Stack Developer

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 1 tỷ / năm

AI Researcher

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: AI
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 1 tỷ 500 triệu / năm

Automation Tester

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 900 triệu / năm

Lập trình IOS

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 900 triệu / năm

Graphic Designer

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 500 triệu / năm

Video Animation

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 500 triệu / năm

Node JS Developer

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Công nghệ đột phá
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 900 triệu/ năm

CONTENT MARKETING

Số lượng: 2 vị trí
Phòng ban: Chiến lược và marketing
Thu thập: Thu nhập từ 200 triệu - 750 triệu / năm